شما اینجا هستید: * درباره ما * سهامداران

 سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت
 شرکت هواپیمایی نفت ایران
 شرکت نفت سپاهان
 شرکت خدمات بازرگانی سهند نفتیران
 شرکت خدمات پشتیبانی صبا نفت