شما اینجا هستید: * حوزه های تخصصی * صدور گواهی الکترونیکی
صدور گواهی الکترونیکی

گواهی الکترونیکی همان شناسنامه ای است که هویت واقعی شما را به صورت مجازی و برای کسب و کار الکترونیکی تعیین می کند و به نوعی معادل شناسنامه یا کارت شناسایی هر شخص می باشد. در گواهی الکترونیکی اطلاعاتی مانند مشخصات فرد، کلید عمومی وی و امضای دیجیتالی صادرکننده این گواهی ثبت می شود. البته بنا به نوع کاربرد، داده های دیگری نیز در گواهی الکترونیکی وجود دارند. بدین وسیله و با در اختیار داشتن گواهی الکترونیکی یک فرد، می توان کلید عمومی معتبر وی را در اختیار داشت تا بتوان امضای دیجیتالی ارسالی از طرف او را اعتبارسنجی کرد. برای صدور گواهی الکترونیکی نیاز به مرکز صدور گواهی است که مانند سازمان ثبت احوال در دنیای واقعی بوده و آن را بصورت مخفف CA می نامند.
مرکز صدور گواهی الکترونیکی نفت (مگانفت) از مراکز میانی دولتی می باشد که با پی بردن به نیازمندی های اولیه و زیرساخت های لازم برای برقراری نظام امضای دیجیتال و گواهی الکترونیکی در فضای مجازی اقدام به صدور گواهی الکترونیکی نموده است. این مرکز، یکی از مراکز معتبر و مورد تایید مرکز ریشه کشوری است. مگانفت با دریافت مشخصات هویتی افراد و احراز اصالت آن ها، کلید عمومی آن ها را امضا کرده و به عبارتی گواهی الکترونیکی افراد و سازمان ها را صادر می نماید. گواهی الکترونیکی صادره توسط مگانفت بصورت قابل اطمینان برای تمام افراد در دسترس است و با رعایت استانداردهای کشوری در تمام نهادها و سازمان ها قابل استفاده است.
مرکز میانی صدور گواهی الکترونیکی نفت، بر اساس "سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور"، امکان صدور گواهی الکترونیکی را برای پروفایل های زیر فراهم می سازد:


گواهی امضا اشخاص حقیقی
گواهی احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی
گواهی پست الکترونیکی امن حقیقی و حقوقی
گواهی Code Signing حقیقی و حقوقی
گواهی سرور SSL\TLS
گواهی مهر سازمانی
گواهی مراکز مهر زمانی
گواهی پاسخگوی OCSP Signing